Czym zajmują się psychiatrzy i psychoterapeuci


Lekarz  psychiatra to osoba , która ukończyła studia  medyczne i posiada specjalizację z dziedziny  psychiatrii  lub jest w trakcie jej realizacji . Zadaniem  lekarza  psychiatry  jest ustalenie   diagnozy, zgodnie z obowiązującymi kryteriami w Międzynarodowej  Klasyfikacji Chorób i  Problemów  Zdrowotnych   ICD-10 oraz zaproponowanie pacjentowi planu leczenia , zarówno w formie farmakoterapii ,jak i psychoterapii. Dlatego tak ważna jest możliwość  współpracy między specjalistami z dziedziny psychiatrii i  psychologii.
Leczenie farmakologiczne jest leczeniem podstawowym w przypadku chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, czy depresja endogenna. Leki stosuje się również  , jako   terapię wspomagającą , w przypadku   zaburzeń lękowych , zaburzeń adaptacyjnych , problemów emocjonalnych  i nerwicowych. 

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia wyższe (najczęściej z psychologii) oraz szkolenie psychoterapeutyczne, lub jest w trakcie jego realizacji. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem za pomocą rozmowy- pomaga rozumieć i zmieniać doświadczane przez pacjenta trudności. Psychoterapia  jest podstawową metodą leczenia w przypadku zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i afektywnych. W przypadku chorób psychicznych jest metodą wspierającą tworząc, wraz z farmakoterapią, kompleksową metodę leczenia pacjenta chorującego. 

  • jak wygląda pierwsza wizyta?
  • kiedy zgłosić się po pomoc?
    Pomocy u specjalisty powinna szukać osoba  , która doznaje  cierpienia psychicznego lub  innych  poważnych symptomów w sferze emocji    , które znacząco utrudniają, lub uniemożliwiają   jej satysfakcjonujące    funkcjonowanie. Jednak często zdarza się ,że  doświadczamy trudniej dostrzegalnych  zakłóceń w relacjach przyjacielskich, rodzinnych,  niepowodzeń w związkach intymnych, kłopotów ze zdobyciem, lub utrzymaniem pracy, ogólnego braku satysfakcji z życia. W takich przypadkach  również warto zgłosić się do specjalisty i podjąć pracę nad zrozumieniem przyczyn  doznawanych trudności  i znalezieniem ich rozwiązania.

TELEFON

+48728471770