Ewa Olszewska-Wnęk

Specjalista psychiatra i psychoterapeuta

W 1995 r. uzyskałam pierwszy, a w 2000 r. drugi stopień specjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul.Podwale 13 we Wrocławiu. Ukończyłam pięcioletni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii przy Uniwersytecie Medycznym w Krakowie. Od ponad 15 lat prowadzę prywatną praktykę lekarską. Pracuję również w Poradni dla Osób z Autyzmem, jestem członkiem zespołu diagnostycznego zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbyłam cykl szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Autyzm –Akademia , organizowanych przez Fundację Synapsis. Od 2015 r. posiadam certyfikat uprawniający do stosowania narzędzia ADOS -2 w diagnostyce klinicznej całościowych zaburzeń rozwojowych. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi poniżej 12 r.ż. W pracy lekarza psychiatry niezmiennie od lat fascynuje mnie możliwość nawiązania szczególnej relacji i rozmowy z drugą osobą ,która zdecydowanie wykracza poza codzienne doświadczenia.OFERTA


Leczenie dorosłych

Pierwsza konsultacja
250zł 60 minut
Kontynuacja leczenia
200zł 30 minut

Leczenie dzieci

Pierwsza konsultacja
350zł 60 minut
Dodatkowe konsultacje diagnostyczne
280zł 60 minut
Kontynuacja leczenia
280zł 60 minut

KONTAKT


Zadzwoń do nas

+48 728471770EMAIL

rejestracja@prolente.pl


TELEFON

+48728471770